De Klamp Leeuwarden

Ontwerp ; M .Taekema Architect  

Tuinzijde

Straatbeeld

Vogelvluchten voor en achter

interieur De Klamp

Plattegronden